Loading...

“Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване на част от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 13.08.2018

“Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете