Loading...

“Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване на част от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.09.2018

“Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да получите от тук.

Споделете