Loading...

“Интендантско обслужване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване на обособени части от недвижим имот, представляващ гаражни клетки, находящи се в гр. Горна Оряховица

Дата на обявяване: 30.11.2018

“Интендантско обслужване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване на обособени части от недвижим имот, представляващ гаражни клетки, находящи се в гр. Горна Оряховица

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете