Loading...

“Интендантско обслужване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 1 година

Дата на обявяване: 21.09.2018

“Интендантско обслужване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 1 година

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете