Loading...

“Интендантско обслужване” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 25.09.2019

“Интендантско обслужване” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, за срок от 3 /три/ години.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете