Loading...

„Интендантско обслужване“ ЕАД обявява търг за отдаване на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 10.08.2018

„Интендантско обслужване“ ЕАД обявява търг за отдаване на част от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете