Loading...

„Интентдантско обслужване“ ЕАД – клон Калофер обявява търг за отдаване под наем на обособени части от недвижима собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.04.2018

„Интентдантско обслужване“ ЕАД – клон Калофер обявява търг за отдаване под наем на обособени части от недвижима собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете