Loading...

„Интентдантско обслужване“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 01.04.2019

„Интентдантско обслужване“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете