Loading...

Искане за оферта от Международния секретариат на НАТО за сключване на рамково споразумение за предоставяне на услуги за глобална сигурност

Дата на обявяване: 15.01.2021

Искане за оферта от Международния секретариат на НАТО за сключване на рамково споразумение за предоставяне на услуги за глобална сигурност

Реф. № RFP 2020-39118

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Международният секретариат на НАТО публикува искане за оферта и сключване на рамково споразумение за предоставяне на услуги за глобална сигурност в различни структури на Алианса.

Предварителна информация за дейностите включени в процедурата е публикувана на адрес:

https://nato.procureware.com/Bids/b840c146-1790-41b2-836f-a17388eab45c?t=Description

За достъп до пълния текст и изискванията към кандидатите е необходимо заинтересованите компании предварително да се регистрират на web-портал: :https://nato.procureware.com/home

Срок за изпращане на предложенията : 16.02.2021 г.

За връзка:
Диана Ставрева
Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете