Loading...

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, по обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали”

Дата на обявяване: 11.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 17.11.2015

Процедура по чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, по обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали”.

Доклад

Протокол

Приложение № 1 към Протокола

Решение за класиране на участниците

Писмо до участници

Договор (21,01,2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано на 09.01.2018/

Споделете