Loading...

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-417/02.10.2015 г. с предмет “Доставка на канцеларски материали”, по обособена позиция № 2 “Доставка пликове и бланки”

Дата на обявяване: 11.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 17.11.2015

Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-417/02.10.2015 г. с предмет “Доставка на канцеларски материали”, по обособена позиция № 2 “Доставка пликове и бланки”.

Доклад

Решение за класиране и Протокол

Договор (21,01,2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано на 09.01.2018/

Споделете