Loading...

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на

Дата на обявяване: 21.06.2017
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, с адрес гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана по процедура, съгласно чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково спразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за обществена поръчка с предмет: “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на икономиката”

Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП /публикувана на 21.06.2017 г./

Приложения /публикувани на 21.06.2017 г./

Протокол 1 с констатации /публикуван на 05.07.2017г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 10.07.2017г./

Доклад /публикуван на 14.07.2017г./

Протоколи с №№ от 1 до 3 /публикувани на 14.07.2017г./

Решение за определяне на изпълнител /Публикувано на 14.07.2017г./

Обявление за възложена поръчка – изпратено в РОП на 25.08.2017 г. – публикувано в РОП на 28.08.2017 г.

Договор по позиция 1 /публикуван на 01.09.2017/

Договор по позиция 2 /публикуван на 28.08.2017/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 28.12.2018,публикувано в профила на купувача на 28.12.2018/

Споделете