Loading...

Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. за “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка НР /Ейч Пи/”, обособена позиция 1

Дата на обявяване: 21.06.2017
Крайна дата за подаване на документи: 03.07.2017

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, с адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 8, отправя покана по процедура съгласно чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. за обществена поръчка с предмет: “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка НР /Ейч Пи/, обособена позиция 1.

Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП /публикувана на 21.06.2017 г./

Приложениe /публикувано на 21.06.2017 г./

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП /публикувана на 21.06.2017 г./

Протокол № 1 с констатации (публикуван на 05.07.2017г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 10.07.17г.)

Доклад (публикуван на 14.07.2017г.)

Протоколи от №1 до № 3 (публикувани на 14.07.2017г.)

Решение за избор на изпълнител (публикувано на 14.07.2017г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 29.08.2017г., публикувано в РОП на 01.09.2017г.)

Договор /публикуван на 01.09.2017/

Обявление за приключване на договор /публикуно в РОП на 28.12.2018,публикувано в профила на купувача на 28.12.2018/

Споделете