Loading...

„Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката“.

Дата на обявяване: 30.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 27.09.2018

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: “Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката”.

Решение за откриване /изпратено на 27.04.2018 г. в РОП, публикувано на 30.04.2018 г. в РОП и профила на купувача/

Обявление за поръчка /изпратено на 27.04.2018 г. в РОП, публикувано на 28.04.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача 30.04.2018 г./

Документация и образци /публикувани в профила на купувача на 30.04.2018г./

Проект на договор /публикуван на 30.04.2018 г. в профила на купувача/

ЕЕДОП /публикуван на 30.04.2018 г. в порфила на купувача/

Информация при производство по обжалване /изпратена на 31.05.2018 г. в РОП, публикувана на 01.06.2018 г. в РОП и в профила на купувача/

Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация /изпратено на 31.05.2018 г. в РОП, публикувано на 02.06.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача 04.06.2018 г./

Уведомление за спиране на процедурата /публикувано в профила на купувача на 18.06.2018г./

Информация във връзка с уведомление за спиране на процедурата /публикувана в профила на купувача на 01.08.2018 г./

Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация /изпратено на 13.09.2018 г. в РОП, публикувано в РОП на 17.09.2018 г. и в профила на купувача на 17.09.2018 г./

Съобщение за отваряне на ценови параметри /публикувано в профила на купувача на 03.10.2018г./

Протоколи с №№ 1 и 2 /публикувани в профила на купувача на 11.10.2018г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 11.10.2018г./

Решение /публикувано в профила на купувача на 11.10.2018г./

Договор /публикуван в профила на купувача на 21.11.2018г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено на 19.11.2018 г. в РОП, публикувано на 21.11.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 05.07.2022 г.;публикувано в профила на купувача на 05.07.2022 г./

Споделете