Loading...

Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 30.01.2013
Крайна дата за подаване на документи: 11.03.2013

Обществена поръчка с предмет: “Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” с две обособени позиции.

  1. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност
  2. Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Приложения

Разяснение 1 от 04.03.2013 г.

Разяснение 2 от 04.03.2013 г.

Отваряне на ценови оферти

Информация за изпълнение договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (дата на публикуване: 23.12.2014 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (дата на публикуване: 23.12.2014 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (дата на публикуване: 12.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (дата на публикуване: 15.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (дата на публикуване: 21.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (дата на публикуване: 21.01.2015г.)

Споразумение към договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (20.02.2015г.)

Споразумение към договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (20.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (25.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (27.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (04.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (20.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (дата на публикуване 27.03.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1(дата на публикуване 03.04.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2(дата на публикуване 03.04.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (дата на публикуване 17.04.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (24.04.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (11.05.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (11.05.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (22.05.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (01,06,2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (12.06.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (12.06.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (15.07.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (15.07,2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (28.07.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (28.07.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1(18.08.2015)

Информация за изпълнение на договор – АОП (20.08.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (04.09.2015)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (28.01.2016)

Информация за освободена гаранция за изпълнение (22.02.2016)

Споделете