Loading...

Избор на застраховател от “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик

Дата на обявяване: 03.02.2020

“Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик открива конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете