Loading...

„Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 04.01.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“.

Решение за откриване (изпратено на 02.01.2019 г. в РОП, публикувано на 04.01.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 02.01.2019 г. в РОП, публикувано на 04.01.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница на документация (публикувана на 04.01.2019 г. в профила на купувача)

Документация и образци (публикувани на 04.01.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 04.01.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 04.01.2019 г. в профила на купувача)

Разяснение (публикувано в профила на купувача на 18.01.2019 г.)

Разяснение (публикувано в профила на купувача на 25.01.2019 г.)

Разяснение (публикувано в профила на купувача на 29.01.2019 г.)

Протокол № 1 с констатации (публикуван в профила на купувача на 28.02.2019 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 27.03.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 24.04.2019 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 03.06.2019 г.)

Протоколи №№ 1-3 (публикувани в профила на купувача на 03.06.2019 г.)

Протоколи №№ 4-6 (публикувани в профила на купувача на 03.06.2019 г.)

Решение (публикувано в профила на купувача на 03.06.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 15.08.2019 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 19.08.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 19.08.2019 г.

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 25.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 25.01.2021 г./

Споделете