Loading...

„Изработване на електронен регистър по чл.16, ал.1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“

Дата на обявяване: 09.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.08.2019

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в процедура с предмет:„Изработване на електронен регистър по чл.16, ал.1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“

Обява /публикувана в профила на купувача на 09.07.2019г./

Информация за публикувана на профила на купувача обява /публикувана в профила на купувача на 09.07.2019г./

Заглавна страница на документация, документация и образци /публикувани в профила на купувача на 09.07.2019г./

Проект на договор /публикуван в профила на купувача на 09.07.2019г./

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти /публикувана в профила на купувача на 31.07.2019г./

Протоколи с № 1 и 2 /публикувани в профила на купувача на 26.08.2019г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 26.08.2019г./

Договор /публикуван в профила на купувача на 02.10.2019 г./

Споделете