Loading...

„Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 15.05.2019
Крайна дата за подаване на документи: 07.06.2019

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в процедура с предмет:„Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката“.

Обява /публикувана в профила на купувача на 15.05.2019г./

Информация за публикувана на профила на купувача обява /публикувана в профила на купувача на 15.05.2019г./

Заглавна страница на документация, докумантация и образци /публикувани в профила на купувача на 15.05.2019г./

Проект на договор /публикуван в профила на купувуча на 15.05.2019г./

Отговор /публикуван в профила на купувача на 20.05.2019г./

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /публикувана в профила на купувача на 04.06.2019г./

Протокол с констатации /публикуван в профила на купувача на 18.06.2019г./

Протоколи №№ 1, 2 и 3 /публикуван в профила на купувача на 04.07.2019г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 04.07.2019г./

Договор /публикуван в профила на купувача на 16.08.2019 г./

Споделете