Loading...

Известие за международен търг за изграждане на противопожарна станция в авиобаза Чашлав, Чешка република

Дата на обявяване: 13.07.2018

Референтен № NOIICB 022018 – ZPT

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Чешката Република обявява търг за изграждане на противопожарна станция в авиобаза Чашлав, като проектът се изпълнява по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Сградата трябва да бъде с капацитет 75 души персонал и 18 закрити паркоместа за автомобили със специално предназначение за реакция при катастрофи и пожарна опасност, включително учебни зали и оборудване.

Приблизителна стойност на поръчката – 215 000 000.00 CZK (без ДДС)

Приблизителен срок за изпълнение на поръчката – май 2019 – Ноември 2020

Очаква се кандидатите за изпълнение на поръчката да притежават достъп до КИ „NATO RESTRICTED“ или по – висок. Възложителя на поръчката, Министерство на отбраната на Чешката Република, поставя стриктно изискване цялата тръжна и цялостната последваща документация да бъде на чешки език.

Предвижда се участниците в тръжната процедура да бъдат поканени на конференция, която се планира да бъде през ноември 2018 г.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 30 септември 2018 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
– Октомври 2018 г. – изпращане на тръжните документи
– Януари 2019 г. – представяне на офертите на чешки език
– Април 2019 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 14 септември 2018 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1000
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Георги Кирилов
Телефон: 02/ 940 75 41
Имейл: G.Kirilov@mi.government.bg

Споделете