Loading...

Известие за намерение за обявяване на международен търг на НАТО за модернизиране на съществуваща инфраструктура на Подвижен модул за комуникация в Република Чехия

Дата на обявяване: 02.07.2020

Известие за намерение за обявяване на международен търг на НАТО за модернизиране на съществуваща инфраструктура на Подвижен модул за комуникация в Република Чехия

Реф. № ICB/02/2020-DCM

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Република Чехия обявява международен търг по проект на Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) за модернизиране на съществуваща инфраструктура на Подвижен модул за комуникация в гр.Липник над Бецвоу.

Очаквана стойност на поръчката – 1 834 791 евро

Официален език – чешки (тръжната документация, цялата кореспонденция и представянето на офертите ще бъде само на чешки език).

Фирмите кандидати за участие в тръжната процедура трябва да имат право на достъп до класифицирана информация с гриф „RESTRICTED”.

Подробна информация е публикувана на електронен портал: https://oinsip.army.cz, документ: lipnik_nad_becvou_-_modernizace_dcm.pdf

Важни срокове:
– 31 юли 2020 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
– август 2020 г.- публикуване на тръжната документация;
– ноември 2020 г – краен срок за предоставяне на оферти;
– февруари 2021 г. – планирано сключване на договор.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 14 юли 2020 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Диана Ставрева
Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете