Loading...

Известие за намерение за обявяване на международен търг на НАТО за услуги за юридическа и техническа поддръжка на Система за обслужване на правни съветници (LAWFAS)

Дата на обявяване: 01.06.2020

Известие за намерение за обявяване на международен търг на НАТО за услуги за юридическа и техническа поддръжка на Система за обслужване на правни съветници (LAWFAS)

Реф. №ACO-SH-20-10

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, чеВърховното съюзно командване на силите на НАТО (SHAPE), обявява международен търг за услуги за юридическа и техническа поддръжка на Система за обслужване на правни съветници (LAWFAS).

Предвижда се първоначално договорът да бъде сключен за период от 3 години (01.01.2021-31.12.2023г.) с възможност за допълнително удължаване на срока с още 2 години.

Очаквана стойност на поръчката – 1 200 000 евро.

Допълнителна информация за търга е публикувана на адрес: https://shape.nato.int/financeandacquisition/page161512048/provision-of-lawfas-legal-and-technical-support-services-at-shape.aspx

Важни срокове:

– 20 юни 2020г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
– юни 2020г. – очаквано изпращане на тръжните документи;
– септември 2020г. – краен срок за представяне на оферти.

Интерес за участие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 14 юни 2020г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;

За връзка:
Диана Ставрева
Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете