Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за доставка на бетонобъркачки

Дата на обявяване: 23.08.2013

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг за осигуряване на бетонобъркачки по пакет способности СР 5А0156. Предвижда се доставка на 4 броя бетонобъркачки с вместимост 2 куб.м. и 8 броя бетонобъркачки с вместимост 0.250 куб.м., които да се превозват по суша, въздух и вода заедно с 6.058 м. ISO контейнери.

Срокът за изпълнение на договора е 9 месеца от датата на сключването му.

Търгът се провеждат съгласно “One step International Competitive Bidding Procedure”.

Приблизителната стойност на доставката възлиза на 160 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търга ще бъдат на английски език.

Важни срокове
:

– 23 септември 2013 г. – представяне на Декларации за съответствие в NSPA;

– след посочената по-горе дата и не по-малко от 42 дни – срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца от изпращането на тръжните документи до кандидатите.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 17 септември 2013 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Телефон 02 940 73 98

Споделете