Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за доставка на офис продукти и консумативи

Дата на обявяване: 18.02.2013
Крайна дата за подаване на документи: 05.03.2013

Референтен №: IFB 2013/02

НАТО обявява международен търг с предмет на поръчката – снабдяване на Главната квартира на Алианса в Брюксел с офис продукти и консумативи. Договорът ще бъде сключен за периода от ефективното му влизане в сила до края на календарната година. След изтичането на този срок договорът може да бъде продължаван за следващи едногодишни периоди.

Участниците в процедурата е необходимо да имат седалище в страна членка на НАТО, да отговарят на законовите и финансовите й изисквания за стабилност и на административните изисквания, упоменати в тръжната документация.

Процедурата предвижда задължително попълване на въпросник за оценка на финансовото и техническото състояние на кандидатите.

Подробна информация относно условията за участие, формуляр на въпросника и тръжна документация на френски език можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.nato.int/structur/procurement/cfb/2013-02-Articles-et-Consommables-Bureau.pdf .

Крайният срок за подаване на офертите е 08 март 2013 г.

Основният критерий за оценка при избора на доставчик ще бъде най-ниската цена при доставка на услуга, отговаряща на условията на търга.

Желаещите да участват в тръжната процедура е необходимо да се свържат с лицето за контакт в службата за доставки на Главната квартира на НАТО, за да бъдат включени в списък на бъдещите участници. Посоченото лице за контакт е:

Mrs Danielle VANDERVEKEN
Email: procurement.contracts@hq.nato.int; danielle.vanderveken@hq.nato.int
Теl: +32-2-707-4473
Fax: +32-2-707-4927
NATO – Procurement Service
Boulevard Leopold III, 1110 Brussels, Belgium

При интерес за включване в тръжната процедура моля да информирате до 05 март 2013 г.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02 980 47 11.

За връзка:

Телефони: 02 940 75 41, 02 940 73 98

Споделете