Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за изграждане на склад за гориво на летище Шауляй в Литва

Дата на обявяване: 31.08.2012

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за изграждане на склад за гориво на летище Шауляй в Литва

Референтен №: 2AF 34018

Министерството на националната отбрана на Литва обявява международен търг за изпълнение на проект по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) за изграждане на склад за гориво в авиобаза Шауляй. Договорът ще включва изграждането на складова инсталация – 2 резервоара по 1000 м3, многофункционална сграда, електрическа инсталация, железопътна линия 1.5 км, свързващ тръбопровод, допълнителна инжекционна система и др.

Прогнозната стойност на проекта възлиза на 7 000 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

31 септември 2012 г. – представяне на Декларация за съответствие в страната домакин

5 декември 2012 г. – изпращане на тръжните документи

5 април 2013 г. – срок за представяне на офертите

1 юни 2013 г. – очаквано сключване на договора.

Интерес за участие в търга с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 17 септември 2012 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
гр. София 1052
ул. “Славянска” №8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението се намира на http://www.mi.government.bg/bg/themes-c264.html.

За връзка:


Телефон: 02 940 75 82

Споделете