Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за изграждане на склад за гориво в авиобаза в Чехия

Дата на обявяване: 11.08.2014

Референтен №: ICB/1/2014-АPH

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Чехия обявява международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за изграждане на нова помпена станция и склад за гориво в авиобаза в Чехия. Работата включва събаряне на съществуващи сгради, преустройство на инженерната инфраструктура, изграждане на нови станции за газ и гориво-смазочни материали и на хале за поддръжка на камиони – цистерни, инсталиране на контролна система, изграждане на връзка към транспортната и техническата инфраструктура, цялостно тестване на технологичното оборудване.

Прогнозна стойност на проекта – 60 000 000 чешки крони.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Кандидатите трябва да притежават удостоверение за сигурност с ниво NATO RESTRICTED или по-високо и индивидуални сертификати за персонала, ангажиран с проекта. От фирмата, спечелила търга, ще се изисква банкова гаранция за изпълнение.

Тръжната документация ще бъде изготвена и разпространена на чешки език, офертите също трябва да бъдат изготвени на чешки, той ще бъде и официалният език по време строителството. Кандидатите могат да отправят писмено въпроси на чешки или на английски език.

Важни срокове:

7 септември 2014 г. – представяне на Декларация за съответствие в страната домакин
8 септември 2014 г. – изпращане на искане за получаване на тръжните документи
15 септември – изпращане на тръжните документи
25 септември – планирана дата за провеждане на конференция на фирмите кандидати и за посещение на строителния обект
30 октомври 2014 г. – представяне на офертите на чешки език
28 ноември 2014 г. – очаквано сключване на договора
декември 2014 – декември 2015 г. – планирано изпълнение на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 22 август 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете