Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за изграждане на Централна контролна зала за нуждите на Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия

Дата на обявяване: 30.12.2013

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия организира международен търг за изграждане на Централна контролна зала в Португал, Нидерландия. Предвижда се сградата да бъде разположена на едно ниво (с разгърната площ от 315 кв.м) и да включва работни места за трима човека, кухня, трапезария, заседателна зала за 16 души, зала за техническото оборудване и др. Проектът включва изграждане и на съответните охлаждащи/отоплителни, осветителни инсталации, както и оформяне на пространството около сградата.

Строителството на залата трябва да бъде завършено в срок от 7 месеца след подписване на договора.

Приблизителната стойност на проекта възлиза на 850 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

  • 13 януари 2014 г. – представяне на Декларация за съответствие в страната домакин;
  • 20 януари 2014 г. – отправяне на покана за търга.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 6 януари 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Телефон: 02 940 73 98

Споделете