Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за изпълнение на строителни проекти в Словения

Дата на обявяване: 23.04.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Република Словения обявява международен търг за изпълнение на 3 проекта по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) в авиобаза Керкле об Кърки:

1. Реконструкция и разширяване на площадка за паркиране (229/ 54 м) – 3АF37009
2. Изграждане на складови съоръжения (500 кв. м. площадка, сграда 175 кв. м. използваема площ) – 3АF37012
3. Изграждане на складови съоръжения (1 500 кв. м. площадка с дренажни инсталации и осветление, сграда 100 кв. м. полезна площ) – 3АF37004

Проектите са включени в Пакет способности “Осигуряване на оперативни способности на седемте нови нации”, обособени са в 2 отделни лота и кандидатите ще могат да подават оферти за всеки лот поотделно.

Общата стойност на проектите възлиза приблизително на 2 950 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Освен това страната домакин ще извърши преглед на финансовото и техническо състояние на кандидатите. От тях се очаква да докажат изпълнението на поне три сходни по обхват и стойност проекта през последните три години.

За участие в търга и за изпълнение на договора ще се изискват гаранции съответно 2% и 10% от общата стойност.

Организаторите предвиждат разглеждане на обекта 10 дни преди крайната дата за подаване на оферти.

Важни срокове:
10 май 2012 г.
– изпращане на заявление за участие и представяне на Декларация за съответствие в страната домакин
24 май 2012 г. – планирано изпращане на тръжните документи
5 юли 2012 г. – краен срок за представяне на офертите

Интерес за участие в търга с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 2 май 2012 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

За допълнителна информация:
Телефон: 02 940 75 82

Споделете