Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за изпълнение на строителни работи на летище Кабул в Афганистан

Дата на обявяване: 14.09.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг за изпълнение на проект за строително-монтажни работи за нуждите на ISAF на международното летище в Кабул, Афганистан. Договорът ще включва изграждане на Система за обработка на отпадъчни води – пречиствателна станция.

Референтен №: CUR ENG 1277

Прогнозната стойност на проекта възлиза на 2 455 940 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:
24 септември 2012 г. – представяне на Декларация за съответствие в NSPA
25 септември 2012 г. – изпращане на тръжните документи
22 октомври 2012 г. – краен срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца
14 ноември 2012 г. – планирано сключване на договор.

Интерес за участие в търга с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 17 септември 2012 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението се намира на https://www.mi.government.bg/bg/themes-c264.html.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете