Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за извършване на строително-ремонтни дейности във военновъздушна база Гайленкирхен, Германия

Дата на обявяване: 07.10.2015

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Федерална република Германия обявява международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строително-ремонтни дейности във военновъздушна база Гайленкирхен, Германия. Тръжната процедура включва подмяна на прибл. 8 500 кв.м. бетонни плочи (полагане на 600 бр. плочи с размери 3.75 м. х 3.75 м.), рехабилитация на 4 250 кв. м. бетонни бордюри на самолетните писти и др.

Период на изпълнение на договора – май 2016 – октомври 2017 г.

Тръжната документация ще бъде само на немски език.

Важни срокове:

  • 9 ноември 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • 25 ноември 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • 29 януари 2016 г. – краен срок за представяне на офертите;
  • 16 март 2016 г. – планирано сключване на договора.

В търга могат да участват фирми, които са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), и за които е издадена Декларация за съответствие.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 30 октомври 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите дружества, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

Организаторите на търга изискват фирмите кандидати да представят и в страната домакин писмено заявление за участие на немски или на един от официалните езици на НАТО (английски и френски), като посочат фирмата, адреса, лицето за връзка, номер на телефон и факс. Заявлението трябва да бъде изпратено до 9 ноември 2015 г. на адрес:

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW NL AC
Mies-va-der-Rohe-Strase 10
52074 Aachen
005 BB1 THOH/Dipl.-Ing. H. Tholen
Phone: + 49-241 43510-299
Fax: + 49-211 6170 1174

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете