Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за осигуряване на бронирани машини за нуждите на силите за отговор на НАТО

Дата на обявяване: 15.04.2014

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг по проект 5HQ27203 от Пакет способности CP 9A001102 за осигуряване на 5 бр. бронирани машини за придвижване в пресечени местности за нуждите на силите за отговор на НАТО (NRF). Машините ще бъдат използвани по време на операции на NRF с цел защита на силите от атаки със самоделни взривни устройства. Три от общо петте превозни средства ще бъдат допълнително снабдени със заглушители, доставката на които е предмет на отделна тръжна процедура. Изискванията към машините са: да съответстват на стандарт за защита STANAG 4569, Edition 1, Level 2, да могат да се придвижват в пресечени местности (до 800 мм. дълбочина на водата), да транспортират до 2000 кг. полезен товар, 4+1 места, минимум 200 KW дизелов двигател и др.

Доставката на оборудването трябва да бъде извършена в срок от 9 месеца след подписване на договора.

Приблизителната стойност на поръчката – 2 373 750 евро.

Търгът се провежда съгласно “One step International Competitive Bidding Procedure”.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 16 май 2014 г. – срок за представяне на Декларация за съответствие в NSPA;

– не по-малко от 42 дни – срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца от датата на изпращане на тръжните документи.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 7 май 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от Наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете