Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за осигуряване на летищна инфраструктура и оборудване на летище Лиелварде, Латвия

Дата на обявяване: 05.10.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг за осигуряване на летищна инфраструктура и оборудване на летище Лиелварде, Латвия. Проектът е за изграждане на съоръжения за гориво-смазочни материали – ГСМ (POL Facility) и е част от Пакет способности на НАТО „Осигуряване на оперативни способности на седемте нови нации”. Очакваната му продължителност е от 12 до 18 месеца.

Референтен №: 2AF33007-0

Прогнозната стойност на проекта е между 3 800 000 и 4 200 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

29 октомври 2012 г. – представяне на Декларация за съответствие в NSPA

след 29 октомври 2012 г. – изпращане на тръжните документи

краен срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца – не по-малко от 42 календарни дни след изпращане на тръжните документи.

Интерес за участие в търга с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 17 октомври 2012 г. на адрес:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението се намира на https://www.mi.government.bg/bg/themes-c264.html.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете