Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за осигуряване на оборудване за съхраняване и обезвреждане на опасни отпадъци за нуждите на силите за развръщане на НАТО

Дата на обявяване: 19.02.2014

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг за осигуряване на оборудване за съхраняване и обезвреждане на опасни отпадъци за нуждите на силите за развръщане на НАТО. Оборудването включва: стоманени контейнери за съхраняване на опасни отпадъци, различни видове херметични контейнери за медицински и други отпадъци, оборудване за предотвратяване разлива на петролни продукти, контейнери за съхраняване на използвани петролни продукти и др. Оборудването ще бъде разполагано в райони с различни географски и климатични особености. Основни изисквания към него са да бъде здраво и издръжливо, лесно за инсталиране и сглобяване в т.ч. от лица без необходимата квалификация, да подлежи на съхранение във външни складови помещения, да функционира дългосрочно, при минимална необходимост от поддръжка и т.н.

Доставката на оборудването трябва да бъде извършена в срок от 12 месеца след подписване на договора.

Приблизителната стойност на поръчката – 346 000 евро.

Търгът се провежда съгласно “One step International Competitive Bidding Procedure“.

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търга ще бъдат на английски език.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 19 март 2014 г. – срок за представяне на Декларация за съответствие в NSPA;

– не по-малко от 42 дни – срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца от датата на изпращане на тръжните документи.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 7 март 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” №8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Диляна Карагеоргиева
Телефон: 02/ 940 73 98
И-мейл: D.Karageorgieva@mi.government.bg

Споделете