Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за осигуряване на поддръжка на алармените системи на сградите на Съюзното военновъздушно командване на НАТО в Рамщайн, Германия

Дата на обявяване: 07.07.2017

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО
за осигуряване на поддръжка на алармените системи на сградите на Съюзното военновъздушно
командване на НАТО в Рамщайн, Германия


Референтен №: ACO-RAM-17-21

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Щабът на Съюзното военновъздушно командване на НАТО (AIRCOM) в Рамщайн, Германия, обявява международен търг за осигуряване на техническо обслужване и поддръжка на алармените системи (в т.ч. системата за контрол на достъпа, пожароизвестяване, сигнално-охранителната система и др.) на сградите на Съюзното военновъздушно командване на НАТО в Рамщайн, Германия.

Предвижда се първоначално договорът да бъде сключен за период от 1 година /1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г./ с възможност за допълнително удължаване на срока с не повече от 4 години.

Очаквана стойност на поръчката – 80 000 евро /на година/.

Търгът ще се проведе в съответствие с изискванията на Директива 60–70 на стратегическите командвания на НАТО.

Изисквания към фирмите кандидати:

– да са изпълнили поне един подобен договор през последните 5 години;

– да притежават сертификат за достъп до класифицирана информация с ниво NATO SECRET;

Тръжната документация ще бъде публикувана след 21 август 2017 г. на официалната интернет страница на ACO на адрес: http://www.aco.nato.int/

В търга могат да участват фирми, които са включени в базата данни на потенциалните кандидати за участие в международни процедури на НАТО съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Интерес за участие трябва да бъде заявен писмено до 15 август 2017 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
02/ 980 47 11.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО към МИ, следва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

Допълнителна информация:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете