Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за осигуряване на транспортни и товаро-разтоварни услуги за центъра за морски експерименти и изследвания в Ла Специя, Италия

Дата на обявяване: 25.07.2014

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че центъра на НАТО за морски експерименти и изследвания в град Ла Специя, Италия, обявява международен търг за извършване на ежедневни транспортни и товаро-разтоварни услуги, включително осигуряване на камиони, кранове, мотокари и оператори за тях.

Предвижда се първоначално договорът да бъде сключен за период от една година (януари – декември 2015 г.), с възможност за допълнително удължаване на неговия срок с 4 години.

Прогнозна стойност на поръчката – 130 000 евро (650 000 евро за целия период).

Тръжната документация е публикувана на официалната интернет страница на центъра на НАТО за морски експерименти и изследвания: http://www.cmre.nato.int/procurement/open-solicitations

Важни срокове:

  • 05 септември 2014 г., 9:00 ч. – краен срок за представяне на офертите;
  • до края на септември 2014 г. – планирано сключване на договора.

Задължително условие за участие в тръжната процедура е желаещите да отговарят на изискванията съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Интерес за участие трябва да бъде заявен писмено до 31 юли 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката

гр. София 1052

ул. „Славянска” № 8

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”

Относно: Международни процедури на НАТО

Факс: 02/ 980 47 11.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете