Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за осигуряване на услуги по редакция и контрол върху качеството на научните публикации на Организацията за наука и технологии на НАТО

Дата на обявяване: 04.03.2014

Референтен №: CSO/FIN/P&C(2014)004

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Организацията за наука и технологии (ОНТ) на НАТО в Ньои-сюр-Сен, Франция, обявява международен търг за избор на изпълнител, който да осъществява дейностите по редакция и контрол върху качеството на научните й публикации. Материалите ще се изготвят на английски език и ще бъдат с различни нива на класификация, включително NATO SECRET. Основната част от тях са предназначени за разпространение по електронен път. От фирмите кандидати се изисква да разполагат с подготвен персонал, който да владее отлично английски език и да притежава познания на работно ниво по френски.

Предвижда се първоначално договорът да бъде сключен за период от една година с възможност за удължаване на срока, но с не повече от две години.

Организаторите на търга планират провеждане на конференция, като датата на събитието ще бъде посочена в тръжните документи.

Фирмите кандидати следва да притежават удостоверение за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво “NATO SECRET” с право да съхраняват информация с този гриф, а служителите, ангажирани пряко с изпълнението на договора – валидни сертификати с ниво “NATO SECRET”.

Важни срокове:

– 04 април 2014 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин
– 11 април 2014 г. – изпращане на тръжните документи до номинираните фирми
– не по-малко от 42 дни – срок за представяне на оферти
– юли 2014 г. – планирано сключване на договора

Интерес за участие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен от заинтересованите фирми писмено до 28.03.2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Фирмите, включени в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО, прилагат декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението можете да намерите тук.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете