Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за осигуряване на защитно оборудване за нуждите на силите за бързо развръщане на НАТО

Дата на обявяване: 14.11.2013

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг за осигуряване на защитно оборудване по проект 5Q27011 от Пакет способности CP 5A0156. Оборудването включва: защитни прегради срещу силни пориви на вятъра, външни предпазни заграждения, електронна система за сигурност, система за контрол на достъпа. То е предназначено да осигурява защитата на щабквартирите на силите за бързо развръщане на НАТО, които могат да бъдат разположени в райони с различни географски и климатични особености. Изискванията на НАТО към оборудването са: да бъде здраво и издръжливо, да има възможност за бърз де/монтаж, в т.ч. от лица без необходимата квалификация, да подлежи на съхранение във външни складови помещения, да осигурява надеждна защита на силите за бързо развръщане на НАТО, както по време на учения, така и при операции и др.

Доставката на оборудването следва да бъде извършена в срок от 12 месеца след подписване на договора.

Търгът се провежда съгласно “One step International Competitive Bidding Procedure”.

Приблизителната стойност на проекта възлиза на 8 900 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търга ще бъдат на английски език.

Важни срокове:

– 10 декември 2013 г. – представяне на Декларация за съответствие в NSPA;

– не по-малко от 84 дни – срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца от изпращането на тръжните документи до кандидатите.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 1 декември 2013 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете