Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за подмяна на мултимедийното оборудване в Съвместния тренировъчен център на НАТО в Норвегия

Дата на обявяване: 07.07.2015

Реф. № IFB NDLO/CIS/2015/013

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Организацията за логистика в областта на отбраната на Кралство Норвегия (NDLO) обявява международен търг за подмяна на мултимедийното оборудване (хардуер и софтуер) в Съвместния тренировъчен център на НАТО (JWC) в Норвегия. Центърът провежда обучения и тренинги за нуждите на Военните командвания на НАТО. JWC разполага със собствен медиен отдел, оборудван със съвременна преносима техника, който заснема и излъчва на местно ниво репортажи и извършва медийни обучения. Предмет на настоящата тръжна процедура е подмяна на съществуващото мултимедийно оборудване с ново, конфигуриране и тестване.

Очаквана стойност на поръчката – 3 226 400 евро.

Период на изпълнение на поръчката – в рамките на 6 месеца след подписване на договора.

Тръжната документация ще бъде изпратена на номинираните кандидати по имейл във формат Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010 и Microsoft Excel 2010.

Важни срокове:

  • 13 август 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • септември 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • октомври – ноември 2015 г. – краен срок за представяне на офертите;

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 1 август 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете