Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за подмяна на радиосистемите за управление на въздушното движение в авиобаза Гайленкирхен, Германия

Дата на обявяване: 19.06.2015

Реф. № 68-05-11 (04/2015)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Федерална република Германия обявява международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за подмяна на съществуващите VHF/UHF радиостанции за управление на въздушното движение в авиобаза Гайленкирхен, Германия. Тръжната процедура включва доставка на ново оборудване със съответния хардуер и софтуер и интегрирането му към съществуващата инфраструктура.

Период на изпълнение на договора – април 2016 – декември 2016 г.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 5% от договорните суми за изпълнение на договорите и 3% гаранция за отстраняване на недостатъци.

Тръжната документация ще бъде само на немски език.

От фирмата изпълнител по договора ще се изисква да притежава сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво „NATO CONFIDENTIAL”.

Важни срокове:

  • 10 юли 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • 15 септември 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • 16 ноември 2015 г., 10:00 ч. – краен срок за представяне на офертите;
  • 18 януари 2016 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 30 юни 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Организаторите на търга изискват желаещите фирми да представят и в страната домакин писмено заявление за участие на немски или на един от официалните езици на НАТО (английски и френски), като посочат фирмата, адреса, лицето за връзка, номер на телефон и факс. Заявлението трябва да бъде изпратено до 10 юли 2015 г. на адрес:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Referat 415
Postfach 51 71
65726 Eschborn
Phone: + 49-6196/ 908-2257
Fax: + 49-6196/ 908-112257

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете