Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за преустройство и модернизиране на помещението за тестване на самолетни двигатели в авиобаза Чеслав, Чехия

Дата на обявяване: 05.11.2014

Реф. № ICB/2/2014 – STM

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Чехия обявява международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за преустройство и модернизиране на помещението за тестване на самолетни двигатели в авиобаза Чеслав, Чехия. Реконструкцията на сградата има за цел да подобри системата за отвеждане на изгорели газове и да намали нивата на замърсяване, шум и вибрации, причинени от работата на самолетните двигатели.

Тръжната документация ще бъде само на чешки език. Офертите също трябва да бъдат подготвени на чешки език. Кандидатите могат да отправят писмено своите въпроси на чешки или на английски език.

Период на изпълнение на договора – май 2015 – декември 2016 г.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

31 декември 2014 г. – представяне на Декларация за съответствие в страната домакин;

15 януари 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

17 февруари 2015 г. – планирана дата за провеждане на конференция на фирмите кандидати и за посещение на строителния обект;

31 март 2015 г. – представяне на офертите на чешки език;

30 април 2015 г. – очаквано сключване на договора

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 10 декември 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете