Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за реновиране на противопожарната станция на военновъздушна база Гайленкирхен, Германия

Дата на обявяване: 14.07.2015

Реф. № 68-05-11 (06/2015)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Федерална република Германия обявява международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за реновиране на противопожарната станция на военновъздушна база Гайленкирхен, Германия. Тръжната процедура включва подмяна на асфалтовата настилка в областта на пероните, изграждане на системи за отводняване, оформяне на околното пространство и др.

Период на изпълнение на договора – януари 2016 – декември 2016 г.

Очаквана стойност на поръчката – 895 000 евро.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 5% от договорните суми за изпълнение на договорите.

Тръжната документация ще бъде само на немски език.

Важни срокове:

  • 27 юли 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • 3 септември 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • 3 ноември 2015 г., 10:00 ч. – краен срок за представяне на офертите;
  • 24 ноември 2015 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 20 юли 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Организаторите на търга изискват желаещите фирми да представят и в страната домакин писмено заявление за участие на немски или на един от официалните езици на НАТО (английски и френски), като посочат фирмата, адреса, лицето за връзка, номер на телефон и факс. Заявлението трябва да бъде изпратено до 27 юли 2015 г. на адрес:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Referat 415
Postfach 51 71
65726 Eschborn
Phone: + 49-6196/ 908-2257
Fax: + 49-6196/ 908-112257

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете