Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО за реновиране на противопожарната станция на военновъздушна база Гайленкирхен, Германия

Дата на обявяване: 01.06.2015

Реф. № 68-05-11 (05/2015)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Федерална република Германия обявява международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за реновиране на противопожарната станция на военновъздушна база Гайленкирхен, Германия. Тръжната процедура включва доставка на покривни системи, сгъваеми вътрешни стълби (стоманена конструкция), вътрешни врати (метална конструкция), заключващи системи и др.

Период на изпълнение на договора – октомври 2015 – ноември 2015 г.

Очаквана стойност на поръчката – 233 000 евро.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 5% от договорните суми за изпълнение на договорите и 3% гаранция за отстраняване на недостатъци.

Тръжната документация ще бъде само на немски език.

От фирмата изпълнител по договора ще се изисква да притежава сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво “NATO CONFIDENTIAL”.

Важни срокове:

  • 10 юли 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • 21 юли 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • 1 септември 2015 г., 10:00 ч. – краен срок за представяне на офертите;
  • 30 септември 2015 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 26 юни 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Организаторите на търга изискват желаещите фирми да представят и в страната домакин писмено заявление за участие на немски или на един от официалните езици на НАТО (английски и френски), като посочат фирмата, адреса, лицето за връзка, номер на телефон и факс. Заявлението трябва да бъде изпратено до 10 юли 2015 г. на адрес:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Referat 415
Postfach 51 71
65726 Eschborn
Phone: + 49-6196/ 908-2257
Fax: + 49-6196/ 908-112257

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете