Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг на НАТО

Дата на обявяване: 14.06.2013

Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг за осигуряване на оборудване за почистване на сняг и разпръскване на пясък по проект 5Q27010-1Q. Оборудването включва 4 идентични устройства за разпръскване на пясък и 4 гребла за сняг (в т.ч. монтажни скоби и хидравлични системи), който ще се монтират на налични машини Рено Керакс 4 х 4 в Таранто, Италия. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца от сключването му.

Търгът се провежда съгласно “One Step International Competitive Bidding Procedure”.

Приблизителната стойност на проекта възлиза на 200 000,00 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търга ще бъдат на английски език.

Важни срокове:
– 14 юли 2013 г. – представяне на Декларация за съответствие в NSPA;
– не по-малко от 42 дни – срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца от изпращането на тръжните документи до кандидатите.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 5 юли 2013 г. на адрес:
Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка: 02/ 940 73 98

Споделете