Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг от Министерство на отбраната на Република България по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността

Дата на обявяване: 11.03.2013
Крайна дата за подаване на документи: 18.06.2013

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Република България в качеството на страна домакин отправя покана за участие в международен търг за изпълнение на проекти по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP): 3AF31015 “Удължаване и модернизиране на пистата за излитане и кацане (ПИК)”, 3AF31016 “Осигуряване на местостоянка за стратегически и тактически транспортни самолети” и 3AF31017 “Осигуряване на карго терминал” в авиобаза Безмер, област Ямбол, със срок на изпълнение до декември 2015 г.

Осъществяването на проектите ще включва:
– удължаване и реконструкция на ПИК, изграждане на дренажна система, нови настилки на ПИК, светлинна, навигационна и комуникационна системи;
– изграждане на пътека за рулиране (дължина 400 м, ширина 22 м) и 2 местостоянки (65 000 кв.м. и 115 000 кв.м.) с бетонови настилки за паркиране на стратегически и тактически транспортни самолети със светлинна система, маркировка и кабелна електрическа мрежа;
– изграждане на бетонова площадка (13 200 кв.м.) “Hot Cargo” за краткотраен престой на стратегически и тактически транспортни самолети и за извършване на товаро-разтоварни дейности, светлинна система, маркировка и кабелна електрическа мрежа.

Прилага се едноетапна международна процедура (Процедури на НАТО за международни търгове – AC/4-D/2261). Кандидатите могат да се обединяват за изпълнението на договора и да подават обща оферта. Изискването за издаване на Декларация за съответствие важи за отделните фирми и подизпълнители.

Приблизителната обща стойност на проектите е 30 000 000 евро / 58 659 000 лева.

Важни срокове:
– 12 април 2013 г. – номиниране на фирмите кандидати;
– 15 април 2013 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;
– 28 май 2013 г., 17:00 ч. – срок за представяне на оферти с валидност 6 месеца, нов срок до 18.06.2013 г., 17.00 ч. удължен на основание писмо с изх. №23-07-2/2013 г. на министъра на отбраната;
– 30 юли 2013 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 4 април 2013 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

Формуляр на заявлението

За връзка:
Телефон: 02 940 73 98

Споделете