Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг от Министерство на отбраната на Република България по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността

Дата на обявяване: 17.01.2013

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Р България в качеството на страна домакин отправя покана за участие в международен търг за изпълнение на проект по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) за изпълнение на обект “Подмяна на осветителни тела на пистата за излитане и кацане” – допълнителни работи към проект 3AF31002 “Доставка и монтаж на спирачни системи в края на ПИК в авиобаза Граф Игнатиево”.

Осъществяването на проекта ще включва:

– подмяна (демонтаж, доставка и монтаж) на осветителни тела по осевата линия на ПИК, както и всички видове строително-монтажни работи (СМР), свързани с подмяната им;

– подмяна (демонтаж, доставка и монтаж) на осветителни тела от светлинната система на подхода за кацане – килима на ПИК, както и всички видове СМР, свързани с подмяната им;

– подмяна (демонтаж, доставка и монтаж) на осветителни тела в края на ПИК – странични, както и всички видове СМР, свързани с подмяната им.

Референтен №: 3AF31002

Прилага се стандартна едноетапна международна процедура (Процедури на НАТО за международни търгове – AC/4-D/2261).

Приблизителната стойност на проекта е 165 000 евро.

Важни срокове:

– 15 февруари 2013 г. – номиниране на фирмите кандидати;

– не по-късно от 18 февруари 2013 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

– 02 април 2013 г., 17:00 ч. – срок за представяне на оферти с валидност 6 месеца;

– 04 май 2013 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 5 февруари 2013 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

гр. София 1052

ул. “Славянска” № 8

Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”

Относно: Международни процедури на НАТО

Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете