Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг от Република Италия за доставка и инсталиране на КИС оборудване в Италия

Дата на обявяване: 29.11.2012

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Република Италия организира международен търг за доставка и инсталиране на оборудване на Комуникационно-информационна система за нов Deployable Air Command and Control Centre (DACC) във военновъздушната база в Поджо Ренатико, област Ферара, Италия. Центърът е хибридно поделение състоящо се от: Deployable Air Operation Centre (DAОC), Deployable Air Control Centre Recognized Air Picture Production Centre and Sensor Fusion Post (DARS) и Deployable Sensor Section (DSS). Оборудването включва: мрежови компоненти, персонални компютри, шкафове за действащото оборудване, системи за гласови комуникации (IP телефони с лицензи и цифрови телефони), план с мерки за безопасност съгласно италианския закон (D.L. 81/08).

Кандидатите ще трябва да представят следните документи:

  • документ или декларация с текст, че не са налице причините за изключване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, посочени в чл. 45 (Лично състояние на кандидата или оферента) на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
  • удостоверение за сертифициране AQAP 2010 или ISO 9001 2008;
  • документи за предходен опит в изпълнението на подобни договори за обществени поръчки през периода 2009 – 2011 г., и по-конкретно, че фирмата има техническа и професионална способност да изпълнява услуги по приложение 2 на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (CPV code 32420000-3, оборудване за мрежи);
  • общ финансов оборот за посочения по-горе период в размер на 3 000 000 евро, в т.ч. не по-малко от 1 200 000 евро за 2011 г.

По-подробна информация за проекта и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в приложения документ NOI ICB N. 1/12.

Търгът ще се проведе в съответствие с процедурата за провеждане на международни търгове на НАТО описана в документ AC/4-D/2261(1996).

Референтен №: ICB N. 1/12

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

  • 14 декември 2012 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • 17 декември 2012 г. – очаквано изпращане на тръжните документи с валидност 12 (дванадесет) месеца;
  • 28 февруари 2013 г. – срок за представяне на офертите.

Интерес за участие в търга с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 6 декември 2012 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

гр. София 1052

ул. “Славянска” № 8

Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”

Относно: Международни процедури на НАТО

Факс: 02/ 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете