Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг по Програмата за обзавеждане на новата Главна квартира на НАТО

Дата на обявяване: 03.01.2014

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Службата за доставки на Главната квартира на НАТО към Международния секретариат на НАТО, обявява международен търг по Програмата за обзавеждане на новата Главна квартира на НАТО в Брюксел, Белгия. Предмет на тръжната процедура е осигуряване (доставка, монтаж, гаранционно обслужване) на различни видове обзавеждане в т.ч. офис и складово обзавеждане, обзавеждане за конферентни зали, мека мебел, ресторантско обзавеждане, обзавеждане за библиотека и др. Предвижда се тръжната процедура да бъде разделена на няколко лота. Обзавеждането във всеки един от лотовете ще бъде групирано в съответствие с функционалното му предназначение (офис обзавеждане 86%, мека мебел 5%, складово обзавеждане 5%, ресторантско обзавеждане 3%, стенни декорации 1%). Офертите ще се оценяват за всеки лот по отделно. В договорите ще бъде заложена минимум петгодишна гаранция за обзавеждането, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

Референтен №: RFP-2014-01

Приблизителната стойност на проекта възлиза на 15 500 000 – 18 500 000 евро.

Предвижда се възможност за разширяване обхвата на договора с допълнителни 2 000 000 – 4 000 000 евро при необходимост от осигуряване на обзавеждане за нуждите на мисиите и постоянните делегации на държавите членки към НАТО.

В търга имат право да участват фирми, регистрирани като производители на мебели и оборудване в държави членки на НАТО, които за последните 5 години са изпълнили поне 3 договора със сходни параметри.

Фирмите изпълнители следва да притежават сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО с право да съхраняват класифицирана информация до ниво “NATO SECRET”. Сертификатът за достъп до класифицирана информация на НАТО на дружеството трябва да бъде представен на организаторите на търга не по-късно от предвидения краен срок за подписване на договора (края на месец февруари 2015 г.).

Персоналът на фирмите изпълнители също трябва да притежава валидни сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво “NATO SECRET” минимум 15 дни преди започване на работа по проекта.

Участниците в търга, които не разполагат с валидни сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО, следва да представят копия на заявленията за стартиране на процедура по проучване за надеждност пред компетентния национален орган при подаване на офертите.

В търга имат право да участват фирми за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търга ще бъдат на английски език.

Важни срокове:

– 28 февруари 2014 г. – представяне на Декларация за съответствие;
– април 2014 г. – отправяне на покана за търга;
– август 2014 г. – краен срок за приемане на оферти;
– февруари 2015 г. – очаквано сключване на договора;
– април 2015 г. – очакван старт на договора;
– ноември 2015 г. – осъществяване на първите доставки.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 17 февруари 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението се намира на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката в рубрика Евроатлантическа интеграция

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете