Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за доставка на бетонобъркачки за нуждите на Щабовете на силите за развръщане на НАТО

Дата на обявяване: 11.03.2015

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг по проект 5Q27010-1Т от Пакет способности CP 5A0156 за доставка на 4 бр. бетонобъркачки (2 куб.м.) за нуждите на Щабовете на силите за развръщане на НАТО. Предвижда се възможност за допълнителна доставка на бетонобъркачки от същия вид. Техниката е предназначена да подпомага дейностите по изграждане и поддръжка на лагерите на силите за развръщане на НАТО, разположени в райони с различни географски и климатични особености. Доставката на бетонобъркачките трябва да бъде извършена в срок от 9 месеца след подписване на договора.

Приблизителна стойност на поръчката – 280 000 евро.

От фирмата изпълнител се изисква да притежава сертификат за качество AQAP 2110.

Търгът се провежда съгласно “One step International Competitive Bidding Procedure”.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Краен срок за представяне на Декларация за съответствие в NSPA – 10 април 2015 г.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 26 март 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете