Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за доставка на оборудване за нуждите на Щабовете за бързо развръщане на силите на НАТО

Дата на обявяване: 27.02.2015

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търг по проект 5Q27010-1ВА от Пакет способности CP 5A0156 за доставка на оборудване за нуждите на Щабовете за бързо развръщане на силите на НАТО. Оборудването включва сглобяеми, устойчиви плоскости/платформи, които да осигуряват свободното и безпрепятствено придвижване на превозни средства и хора по местата за развръщане на полевите лагери на силите на НАТО. Изпълнителят по договора следва да осигури необходимото оборудване за 4 големи лагера (500 души всеки), 2 средно големи (200 души), 2 малки (100 души) и 2 отдалечени лагера (15 човека). Основните изисквания към оборудването са: да бъде здраво и издръжливо, лесно за монтаж/демонтаж, в т.ч. от лица без необходимата квалификация, да подлежи на съхранение във външни складови помещения, да бъде устойчиво на ежедневна експлоатация и при минимална необходимост от поддръжка и др.

Доставката на оборудването трябва да бъде извършена в срок от 6 месеца след подписване на договора.

Търгът се провежда съгласно „Two step International Competitive Bidding Procedure“.

Приблизителната стойност на проекта възлиза на 150 000 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Краен срок за представяне на Декларация за съответствие в NSPA – 23 март 2015 г.

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търга ще бъдат на английски език.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 10 март 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете