Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за информационно-технологична модернизация на НАТО

Дата на обявяване: 06.04.2015

Референтен № IFB-13703-ITM

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за информационно-технологична модернизация на НАТО – Работен пакет – 1(ITM WP1). Предмет на тръжната процедура е осигуряване на гъвкави информационно – комуникационни решения за нуждите на структурите на НАТО (в т.ч. военните командвания, щабквартирите на Алианса, агенциите, силите за развръщане и др.) посредством модернизирана IT структура, която да отговаря на оперативните изисквания на Алианса. Проектът е разделен на 4 работни пакета, като настоящата тръжна процедура обхваща Работен пакет 1. Предвижда се договорът за четирите работни пакета да бъде сключен с една фирма. Подробна информация за обхвата на проекта можете да намерите тук.

Приблизителна стойност на поръчката – 187 000 000 евро (в т.ч. инвестиционна част – 117 163 018 евро и разходи по поддръжката – 69 939 875 евро).

Търгът ще се проведе при условията на Standard International Competitive Bidding, т.е. най-ниска цена и съответствие на предварително определените техническите изисквания.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 300 000 евро за участие в търга.

Предвижда се тръжната документация да бъде “NATO RESTRICTED”.

Фирмата изпълнител следва да притежава сертификат за достъп до класифицирана информация с ниво “NATO SECRET” и регистратура за класифицирана информация до ниво “NATO SECRET”, а персоналът, ангажиран с осъществяването на договора – валидни сертификати с ниво “NATO SECRET”.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 28 април 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;

– второто тримесечие на 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

– третото тримесечие на 2015 г. – срок за представяне на офертите с валидност 12 месеца;

– второто тримесечие на 2016 г. – планирано сключване на договор.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 15 април 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете